3/31/2011

Turquoise green dress (Final) / Tirkīzzaļā kleita (Fināls)

 


 This is the final result of Turquoise green dress. It is made for my friend but modeled by me, so it is not quite my size. You can red about its creation process in previous posts.
-----
Šis ir gala rezultāts Tirkīzzaļajai kleitai. Kleita tika šūta mani draudzenei, bet bildēs es esmu modele. Kleitai nav gluži mans izmērs, bet kopskatu Jūs cerams sapratīsit. Par kleitas tapšanas procesu varat lasīt iepriekšējos ierakstos.


 


3/27/2011

Purple flower meadow dress/ Lillā ziedu pļavas kleita

Purple flower meadow dress:
Pattern: top part I drafted myself, but skirt part I took from some Burda skirt pattern
Material: 100% cutton sateen ("Abakhan fabrics"  shop), buttons are fabric-covered in shop " Spolīte".

Remember my post about fabric stash? So I finally started to use my cotton satin fabrics. From purple flower fabric I sewed dress with blouse type body and full skirt part. At the beginning I wanted to sew it with long sleeves, but I didn' t like the way they looked. So I made short little puffy sleeves.
Neckline is covered with double bias binding. Zipper is placed on the side seam.
-----
Lillā ziedu pļavas kleita:
Piegriezne: augšdaļai piegriezni veidoju pati, bet svārku daļu pieskaņoju no kāda Burdas žurnāla svārku piegrieznes
Materiāli: 100% kokvilnas satīns (pirkts veikalā "Abakhan" uz svara), pogas apvilktas veikalā "Spolīte".
 
Vai atceraties ierakstu par maniem audumu krājumiem? Beidzot esmu sākusi izlietot kokvilnas satīna audumus. No lillā ziedu auduma tapa kleita ar blūzītes tipa augšdaļu un kuplu svārku daļu. Sākumā gan domāju šūt kleitu ar garām piedurknēm, bet garās piedurknes īsti kleitai nepiestāvēja (vai arī man) un tad tās saīsināju, un kleita tika pie īsām piegurknēm ar gumijas savilkumu. 
Kakla izgriezums ir apstrādāts ar dubulto slīpā diega lentīti. Rāvējslēdzi pārmaiņas pēc izvietoju sānos.








3/22/2011

Colette patterns Fabric Series / Colette patterns auduma apskati

Since I had my troubles with shrunken wool dress, I love to read Colette patterns blog Fabric Series to learn more about fabric pre-treating. And finally there is post about the wool. Those are really useful posts!
-----
Kopš manām nedienām ar vilnas kleitas saraušanos, man patīk lasīt Colette patterns bloga ierakstus par dažādiem auduma veidiem. Un beidzot arī ievietots apraksts par vilnas auduma īpašībam un tā pirmapstrādi. Tiešām ļoti noderīgi aprakstiņi!

Foto: Lauris Bahs

How to sew invisible zipper / Pamācība - Kā iešūt slēpto rāvējslēdzēju

This is how I sew invisible zipper in the garment
Šeit es nedaudz padalīšos, kā es šuju slēpto rāvējslēdzēju abģērbā
Seam allowances in zipper seam is 2cm. Fusible interfacing tape should be 2.5cm wide and 2cm longer than snap / Vīle rāvējslēdzēja vietā ir 2 cm. Nolīmē rāvējslēdža vietu ar 2.5cm platu un par 2cm garāku kā aizdares vieta līmauduma sloksni.
Serge the seam and iron it 2cm wide / Apstrādā vīli ar overloku un nogludina to 2cm platumā
Cut the zipper tails. Length should be 1cm / Nogriež rāvējslēdzēja astītes, atstājot 1cm garumu
Mark the zipper place on the fabric. Put zipper to the ironed seam allowance and mark the zipper end line so that marks match/ Aizdares vietā atzīmē aizdares sākumu. Pieliek rāvējslēdzi aizdares vietā un atzīmē uz rāvējslēdzēja aizdares beigas, tā lai sakristu kontroliezīmes.
Zipper start should match with top seam /  Rāvējslēdzeja sākumam, jāsakrīt ar augšējo vīli

Open the zipper an pin it to the one fabric layer- seam / Attaisa rāvējslēdzi un piesprauž pie auduma vienas kārtas - vīles
Baste the zipper with diagonal basting / Piediedz rāvējslēdzēju ar slīpo piediegumdūrienu
 
I use the special invisible zipper foot (the right in picture). To the left you can see normal zipper foot / Es izmantoju speciālo pēdiņu slēptā rāvējslēdzēja iešūšanai (attēla pa labi). Pa kreisi redzama parastā rāvējslēdzeja pēdiņa.
Sew the zipper / Iešuj rāvējslēdzēju
 


Final result / Un lūk rezultāts

3/16/2011

Tea cup / Tējas tase

I love it. Photo from this blog
-----
Man ļoti patīk. Bilde no šī bloga
And this is the gift from my husband for March 8!  Most probably he notices things I love :)
-----
Un lūk mana dāvana no vīra 8. martā! Laikam jau viņš piefiksē lietas par ko es sajūsminos :)

3/13/2011

Turquoise green dress. Part 2 / Tirkīzzaļā kleita. 2. daļa

Turquoise green dress had it's first fitting and it doesn' t need big alterations. It needs only bigger armhole. Yesterday I started to sew it:
1) I sewed all the darts and pressed them. Horizontal darts to the center, vertical darts up.
2) I sewed all horizontal seams and serge them, pressed up. And then all the vertical seams. Side seams I press to the front, back seam pressed flat.
3) Now I need to sew a zipper, but I haven' t by it yet.
4) Dress will have lining. Also I need to figure out how to attach the lining to the draped neck line.
In pictures you can see my yesterdays result.
----
Tirkīzzaļajai kleitai bija pirmā uzmērīšana un nekādas lielās izmaiņas nebija nepieciešamas, tikai lielāki rokriņķi. Vakar es sāku šūšanu:
1) Sašuvu visas iešuves un nogludināju tās. Horizontālās iešuves uz centru, vertikālās uz augšu.
2) Sašuvu visas horizontālās vīles un apstradāju ar overloku. Horizontālās vīles nogludināju uz augšu. Pēc tam sašuvu visas vertikālās vīles, apstradāju un nogludināju. Sānu vīles gludinaju uz priekšpusi, aizmugurējo vīlu atgludināju.
3) Tālāk nepieciešams iešūt rāvējslēdzēju, bet to es vēl neesmu nopirkusi.
4) Tā kā kleitai jāšuj arī odere, tad man ir jāizdomā, kā to savienot ar "šūpolītes" apkakli. To es vēl neesmu izdomājusi.
Bildes redzams mans vakardienas veikums.


Big mistake dress / Lielās kļūdas kleita

Big mistake dress:
Pattern: did it myself
Material: 100% wool
Photographer: Lauris Bahs

At the beginning I made this dress for my friend. We choose fabric together, it was qualitative wool fabric.  But I made a terrible  mistake. I confess that I did not like prewash fabric before sewing. Before sewing this dress I didn' t wash the fabric but only iron it with  a steam. During the process we have two fittings and I liked final result. Before I gave the dress for my friend it was little bit dusty and I wash it. And ups, it shrunk and no more fit to my friend. It would be hard to redone it for my friend. It was easier to adjust it for myself. So I leave it for myself. Finally I have black classic dress :).
Instead of this dress now I am sewing  Turquoise green dress for her. Lately I will post about how it is processing. Of course I  have got a great lesson and now I always prepare my fabric before sewing.
What is your experience with fabric preparation for sewing? Do you always wash it? or what is your secret? I would like to hear your experience in discussion.
 -----
Lielās kļūdas kleita:
Piegriezne: mana
Materiāli: 100% vilna (pirkts veikalā "Carnevale".
Foto: Lauris Bahs

Sākotnēji šo kleitu šuvu savai draudzenei. Mēs kopīgi izvelējāmies audumu - 100% kvalitatīvs vilnas audums. Bet es pieļāvu milzīgu kļūdu. Es atzīstos, ka pirms šūšanas man bieži ir slinkums izmazgāt audumu. Pirms šuvu šo kleitu es audumu nevis izmazgāju, bet  izgludināju ar tvaiku. Vilnas audumam it kā ar to vajadzēja pietikt. Šūšanas procesā mums bija 2 pielaikošanas, kleita derēja lieliski un mums patika gala rezultāts. Pirms kleitu atdevu tā bija nedaudz noputējusi tāpēc izdomāju to izmazgāt.  Bet tā sarāvās tik daudz, ka draudzenei vairs nederēja. To būtu bijis ļoti grūti pāršūt priekš viņas, jo visvairāk spieda krūšu daļā un plecos, kas būtu neiespējami labot. Tā nu es kleitu iešuvu un atstāju sev. Beidzot man ir klasiska melna kleita :). 
Šobrīd kā kompensāciju draudzenei šuju Tirkīza zaļo kleitu. Vēlāk es uzrakstīšu kā norit šis šūšanas process. Protams es esmu guvusi lielu mācību un turpmāk pirms šuju, audumus izmazgāju.
Kāda ir Jūsu pieredze ar auduma pirmsapstrādi? Vai Jūs vienmēr mazgājat audumus? Kā Jūs apstrādājat dažāda sastāva audumus pirms šušanas? Būtu priecīga diskusijā dzirdēt Jūsu pieredzi!



3/10/2011

7 facts about me / 7 patiesības par sevi

Today I read nette blog post "7 facts about me" and remembered that Latvian blogger Iveta from wonderosa rewarded me. And these are my answers of her questions:
1. The first thing you think when you wake up in the mornings?
I wish I would went to sleep earlier yesterday

2. The first thing you notice in men?
Attitude and manner, smile

3. The thing that you would take to uninhabitable island?
I would pick a sewing supplies for practical purposes and to get away of boredom. Yeeee! Finally I would have a lot of time to sew :)

4. The last thing you eat?
Haribo bear

5. Last person with whom you spoke over the phone?
I spoke with my sister over the phone to arrange the visit tomorrow.
I spoke with my dad over the skype. My dad is living in Ireland with my mom and little sister.

6. The last film you watched?
Yesterday we wached "Gulliver's Travels"

7. The last book you read?
It was some time ago - "Eat, Prey and Love"

I  would like to read the answers for these questions from great Latvian knitter Kristīne. See her beautiful creations at Kikii hobiji.
-----
Šodien izlasīju nette bloga ierakstu "7 facts about me" un atcerējos, ka jau pirms kāda laiciņa Iveta no wonderosa man arī nodeva jautājumu stafetīti. Lūk manas atbildes:
1. Kas ir pirmā lieta, ko tu iedomājies, kad piecelies no rīta?
Kaut nu es vakar būtu aizgājusi gulēt ātrak!

2. Pirmā lieta, ko tu pamani pretējā dzimumā?
Attieksmi un izturēšanos, smaidu

3. Pirmā lieta, ko ņemtu līdz uz neapdzīvotu salu?
Lai man nebūtu garnlaicīgi un lai būtu arī kāds praktisks labums, noteikti ņemtu līdzi šūšanas piederumu komplektiņu. Yeee, beidzot man būtu pietiekami daudz laika šūšanai :)

4. Kas ir pēdējais, ko tu apēdi?
Haribo lācīti

5. Pēdējais cilvēks, ar kuru tu runāji pa telefonu?
Pa telefonu sazvanījos ar māsu, lai rītdien uzprasītos ciemos.
Caur skaipu runāju ar tēti, kurš kopā ar mammu un mazo māsu dzīvo Īrijā.

6. Pēdējā filma, ko tu noskatījies?
 Vakar vakarā noskatījos filmu "Gulivera ceļojumi"

7. Pēdējā grāmata, ko Tu izlasīji?
Tas jau bija kādu laiku atpakaļ - "Ēd, lūdzies, mīli"

Es nododu šo stafetīti talāk manai kursa biedrenei un lieliskākajai adītajai Kristīnei! Lūk viņas brīnumainie adījumi Kikii hobiji

3/06/2011

Turquoise green dress. Part 1 / Tirkīzzaļā kleita. 1. daļa

This is the dress for my friend that I am working on. Dress is basted for the first fitting. It is made from interesting fabric print. I made the pattern myself  - it is very simple pattern with this little draping in neck line.
-----
Viens no maniem iesāktajiem projektiem ir šī kleita, kas domāta manai draudzenei. Kleita ir sadiegta priekš pirmās laikošanas. Tai izmantots interesantas apdrukas audums. Piegriezni es veidoju pati - ļoti vienkārša piegriezne ar nelielu drapējumu kakla daļā.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...