1/30/2011

DIY Coasters / Paliktnīši

Today I made very useful interior element. As my living room table needed coasters, I do it myself. Coasters are very easy to made. It can be done by any sewing beginner.
-----
Šodien uzšuvu ļoti lietderīgus un dekortīvus interjera elementus. Tā kā mans viesistabas galdiņš prasīt prasījās pēc paliktnīšiem, tad izgatavoju tos pati. Paliknīši ir ļoti viegli uzšujami un to var izdarīt jebkurš šūšanas iesācējs.
-----
Cut 3 squares 13x13cm - top fabric, bottom fabric and sintepone / Izgrieziet 3 kvadrātus 13x13cm - virsējo audumu, apakšējo un sintepona kārtu.
Pin fabric right sides together / Saspraudiet auduma kārtas ar labajām pusēm kopā
Sew 7mm seam, leave opening / Nošujiet 7mm vīli, atsājiet neaizšūtu atveri
Cut corners / Nogrieziet stūrus
Turn to the right side, you can poke corners with sushi stick / Izgrieziet uz labo pusi, stūrus es pabakstu ar suši kociņu

Iron the coaster so that sintepone layer stay flat / izgludiniet paliktnīti tā lai sintepona kārta saplaktu
Topstich ~2mm from side / nošujiet dekoratīvo šuvi ~2mm no malas
Congratulations! Coaster is done / Apsveicu! paliknītis gatavs

1/29/2011

Pattern diagram of slouchy beanie / Cepures raksta shēma

So, I made the pattern diagram of my Slouchy beanie hat
I don' t have one required font, so I replace it with pink one. It means that in that place you need to cross 6/6 stitches, not 2/2.
I worked in the round needles. I knitted the rib that measures 7 cm and then continue with pattern. Knit the Step 1 ,Step 2 and Step3 and then repeat Step 2, Step3, Step 2, Step3......
Beidzot uzmeistaroju savas nošļukušās cepures mustura shēmu. Tā kā man trūka fonta ar 6 sakrustotiem valdziņiem, tad shēmā to aizvietoju ar 2/2 sakrustotiem valdziņiem rozā krāsā. Šajā vietā Jums jāada 6/6 sakrustoti valdziņi. Cepuri es adīju uz apaļajām adatām, noadīju 7 cm valnīti un pēc tam adīju pēc attēlā  redzamās shēmas: Step1, Step2, Step3 un pēc tam atkārtoju Step2, Step3, Step2, Step3.....

1/19/2011

Slouchy beanie hat / Cepure - nedaudz līdzīga nošļukušajai

In teenage years I was enthusiastic knitter. Since I turned to sewing, knitting went to second place. Kristine hats and cold Latvian winters tempted me to knit a hat for myself.
For hat I used 100% wool (Morbidone, Pura New Wool) ~150g. I knitted on needle size 5mm. I took pattern idea form www.season.ru and did pattern diagram myself. I wish the hat would be more slouchy, but plaits in the hat do it more stiff. I made a pompon too, but I didn' t sew it on, because I looked like a gnome with it. In general I like the result. Do you like it?
-----
Pusadžu gados biju aizrautīga adītaja, cakināju džemperi pēc džempera. Bet tā kā jau krietnu laiku esmu pieversusies šūšanai, tad adīkli paņemu rokās retāk. Kristīnes cepures un ziemas sals mani iekārdināja uzadīt arī ko līdzīgu sev. 
Cepuri adīju no 100% vilnas dzijas (Morbidone, Pura New Wool) ar 5mm izmēra adatām.  Patēriņš ~150g. Cepures mustura ideju noskatīju www.season.ru un pati izfunktierēju raksta shēmu. Sakotnēji biju domajusi, ka cepure sanāks nošļukušaka, jo dzija ir ļoti mīksta, bet acīmredzot pīņu raksts to pārāk daudz savelk. Ja cepures galu neieriktē nošļukušu, tad var arī velkāt stīvu uz augšu :). Uztaisīju arī bumbulīti, bet beigās to nepiešuvu, savādāk izskatītos pēc riktīga rūķa. Kopumā rezultats man patīk. Vai Jums patīk?
1/16/2011

Curtains / Aizkari

First of all, I want to say that I am starting my blog in English. I want to improve my English skills and to show my sewing world closer to my English-talking friends. I intend to post on both languages - English and Latvian.
-----
Esmu apņemusies sakt savu blogu rakstīt arī angļu valodā gan, lai uzlabotu savas angļu valodas zināšanas (tās nav parāk labas), gan lai maniem anļu valodā runājošajiem draugiem būtu iespējams iepazīties ar manu šūšanas pasaulīti.

me on sewing process / es šūšanas procesā
-----
 And so about my curtains. I started to sew this curtains at last year and recently complete them. Curtains are made for living room where are two windows: one simple window and second bow window. Since I live in an apartment with high ceilings, I spend on curtains almost 20m of fabric.
For side seems I turned in a double (1 cm) hem at each side and machined them. For joining two widths together I used French seam. For a lower edge I turned in a 1cm and 5cm hem and machined it. For a top edge I turned in a 2cm and sew on a heading tape. I inserted a cord tidy bag near the outside edge. Idea about the cord tidy bag I got from the Alternative windows.
-----
Un beidzot par aizkariem. Aizkarus sāku šūt nu jau pagājušajā gadā un nesen beidzot tos pabeidzu. Aizkari paredzēti dzīvojamai istabai, kur ir divi logi: viens parasts un otrs erkeris. Tā kā es dzīvoju dzīvoklī ar augstajiem griestiem, tad aizkariem izgāja nepilni 20m auduma. 
Sānu malas apstrādaju nolokot dubulti 1cm un nošujot 1mm no locījuma. Vietas, kur bija nepieciešams savienot  divus platumus kopā, tos savienoju ar neredzamo fraņču šuvi. Apakšmalu apstrādāju nolokot 1+5cm un 1mm no locījuma. Augšmalu nolocīju 2cm un piešuvu aizkaru lenti ar savilkumu 1.5x. Augšmalas vienā sanā pie lentas piešuvu maisiņu, kur paslēpt aizkaru savilkuma diegus. Ideju par maisiņu atradu Alternative windows lapā.
bow window curtains and my cat / erkera aizkari un mana kaķene
heading tape and cord tidy bag / savilkuma lenta un diegu maisiņš

single window curtain / atsevišķā loga aizkari
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...